Foto: Johny Kristensen
 

Formålet med ”vild med ild” er at tage udgangspunkt i den enkelte deltagers erfaring med ild, og ud fra dette udvikle og udvide deltagerens viden og erfaring omkring bål/ ild. Samtidig vil der blive brugt forskellige metoder, til undervisning og evaluering. Sådan at deltageren ser hvordan de virker i praksis og derved står berede rustet til sit arbejde som leder/assistent i enheden. Kurset vil blive holdt i en sjov og flad tone med tid sjov det er jo” VIL MED ILD”.

Efter endt kursus:
• Kan deltageren anvende forskellige metoder til at tænde bål
• Kan deltageren anvende det rigtige brænde til opgaven
• Kan deltageren kende forskel på forskellige brandbare væsker
• Har deltageren kendskab til brandslukning / førstehjælp i forhold til ulykker med ”ILD”
• Har deltageren kendskab til den teoretiske del af ”ILD” (brænd trekanten m.m.)
• Er deltageren blevet inspireret af flere forskellige ”sjove” måder at bruge ild på
.

Kursets målgruppe er leder/assistenter som har en vis kærlighed til ” ILD ” og gerne vil udvikle dette.
 
 
Instruktør: Dennis Tedaldi og Kristian Tedaldi
Varighed: Hele lørdag