På dette kursus lærer du, at benytte økonomifunktionen i Spejdernes Medlemsservice. På kurset vil vi arbejde med at oprette regnskaber, justere kontoplan, udarbejde budget, daglig bogføring, opkrævning af kontingent, udlæg fra ledere, afstemning af regnskab m.v. på kurset vil du lære grundlæggende regnskabsmæssige begreber og vi vil komme ind på regler i forhold til Korpset og i forhold til kommunale tilskud.

Deltagerne skal medbringe egen bærbar computer eller tablet for at kunne arbejde på systemet.

Kurset henvender sig til kasserere i grupper eller distrikter. Det forventes, at deltagerne har grundlæggende kendskab til Spejdernes Medlemsservice

 

 
Instrktør:

Varighed: Lørdag formiddag og lørdag eftermiddag.